o. Paul Francis Spencer CP „Opatrywał rany serc złamanych. Życie Świętego Karola Houbena pasjonisty”

Książki

Cena:27.00

Kiedy byłem małym dzieckiem, miałem około trzech lub czterech miesięcy, upadłem przez nieuwagę mojego wuja. W wyniku upadku rozwinęła się u mnie choroba kręgosłupa. Byłem zgięty wpół, głowę miałem wygiętą do tyłu, a kiedy próbowałem iść, moje ręce musiały spoczywać na kolanach. Do dziewiątego roku życia chodziłem o kulach. Pewnego dnia (mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Mercer) matka wyniosła mnie na zewnątrz, akurat w momencie, kiedy przechodził ojciec Karol. Zapytał kim jestem i co mi dolega. Matka powiedziała mu, a on mnie pobłogosławił i przykazał mi odmawiać jedno „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo” każdego ranka i wieczora na cześć męki Pańskiej. Po dwóch lub trzech miesiącach, w czasie których poprawa zachodziła stopniowo, mogłem chodzić prosto, a moja głowa i ręce wróciły do normalnej pozycji. Od tego czasu cieszę się dobrym zdrowiem.

 

Poprzez niniejsze wydanie stawiamy w Polsce pierwszy poważny krok na drodze poznania fascynującej postaci Świętego Karola Houbena. Można żywić uzasadnioną nadzieję, że książka i jej bohater zainspirują wielu, zwłaszcza duszpasterzy i osoby świeckie aktywnie włączające się w misję Kościoła.

o. Waldemar Linke CP

prowincjał zgromadzenia pasjonistów

 

Spis treści

Karol Houben – duszpasterz oddany Bogu i ludziom
Słowo prowincjała zgromadzenia pasjonistów                          

Przedmowa do drugiego wydania angielskiego                             

Przedmowa do pierwszego wydania angielskiego                         

 

                I               Bogu chwała i dziękczynienie                                  

                II              Karol od Świętego Andrzeja                                    

                III             Nauka języka angielskiego                                      

                IV             Mount Argus                                                                

                V              Cichy i ukryty                                                                 

                VI             Niezwykłe uzdrowienia                                            

                VII            Błogosławiona wola Boża                                          

                VIII           Nieustannie się módl                                                

                IX             Ustawiczne trudności                                                

                X              W godzinę mojej śmierci                                          

                XI             Powszechnie znany i świątobliwy ojciec Karol 

                XII            Biedny stary Lolek                                                      

                XIII           Najbardziej przykładny i kochany ksiądz           

 

Aneks 1. 
Nekrolog ojca Karola (Houbena) 
od Świętego Andrzeja                                                                                

Aneks 2. 
Kazanie ojca Wilhelma O'Hagana CP 
wygłoszone podczas pogrzebu Świętego Karola                                            

Aneks 3. 
Opis uzdrowienia Oktawii Spaetgens Verheggen                           

Aneks 4. Opis uzdrowienia Dolfa Dormansa                                                     

 

Źródła i bibliografia                                                                      

 

Pasjoniści, mniszki pasjonistki klauzurowe, 
    CPDP pw. św. Gemmy Galgani                                                           

 

Seria wydawnicza: Przyjaciele Gemmy Galgani

Przekład z języka angielskiego: Karolina Walewska
Przedmowa: o. Waldemar Linke CP  
Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP 

 

Wydawca: Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani, Fundacja Żywe Słowo

wyd. 1, Warszawa 2018

format 130x200 mm, 200 stron + kolorowa wkładka z 32 zdjęciami