o. Dominik Buszta CP „Święty Karol Houben. Życiorys i modlitwy”

Książki

Cena:5.00

Modlimy się z Karolem świętym ojcem pasjonistą

                                                                    Wprowadzenie
Wielu ludzi przychodziło do Świętego Karola z Mount Argus, prosząc o modlitwę. Wielu z nich było zrozpaczonych lub schorowanych, więc modlitwa o uzdrowienie często przybierała formę błogosławieństwa. Ojciec Karol poważnie podchodził do próśb o modlitwę. Pamiętał o tych intencjach przez cały dzień, szczególnie podczas Mszy Świętej; świadkowie mówią o wielu skrawkach papieru, przynoszonych przez niego do ołtarza, na których były wypisane prośby ludzi. Skuteczność modlitewnego wstawiennictwa Karola miała odzwierciedlenie w wielu uzdrowieniach i łaskach otrzymywanych zarówno za jego życia, jak i po śmierci. W naszych czasach dwa z jego uzdrowień zostały uznane przez Kościół za cuda, które dokonały się dzięki jego wstawiennictwu.

Ci, którzy go znali, mówią, że chodził z miejsca na miejsce z małym krucyfiksem w dłoni, a jego usta
nieustannie poruszały się w cichej modlitwie. Podążając za przykładem Świętego Pawła od Krzyża (1694—1775), założyciela zgromadzeń: pasjonistów i mniszek pasjonistek klauzurowych, Karol zawsze starał się żyć, będąc świadomym miłującej obecności Bożej. Jego życie było skupione na męce Chrystusa, największym znaku Bożej miłości do nas, i na boleściach Najświętszej Maryi Panny. Podobnie jak założyciel zakonubył nie tylko osobą, która się modliła, lecz także nauczycielem modlitwy zachęcającym swoich słuchaczy, by kilka minut w ciągu dnia poświęcali na medytację
o męce Pańskiej.

o. Paul Francis Spencer CP

 

Spis treści

Przesłanie wstępne

o. Paul Francis Spencer CP, Modlimy się z Karolem świętym ojcem pasjonistą

Życiorys

Święty Karol od Świętego Andrzeja
Cudotwórca z Mount Argus
Będzie pasjonistą
W Belgii
W Anglii 

W Irlandii
Trzech błogosławionych 

Kanonizacja 

Myśli
Świadectwa

Posłuszeństwo Świętego Karola
Modlitwy

Świętego Karola

Przez wstawiennictwo Świętego Karola

W różnych potrzebach

Hymny

Nowenny 

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 4

Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Wydawca: Pasjoniści, Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani - Fundacja Żywe Słowo

 

wyd. 2, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2021

format a6, 56 stron, kilkanaście zdjęć (większość kolorowych)