Marek Sokołowski SJ „W drodze ku światłu. Refleksje wielkopostne”

Książki

Cena:12.00

Być człowiekiem – to nieustannie wracać do Boga. Nieustannie uświadamiać sobie fakt, że nie istnieje punkt na ziemi, po którego osiągnięciu miałaby nastąpić stabilizacja. Nie ma stanu doskonałego i formy ostatecznej.
Rozważania zawarte w tej książeczce to myśli, które rodziły się i rodzą w drodze za Panem Jezusem. To wędrówka z Nim na pustynię. Pójście do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Cały Wielki Tydzień – aż pod krzyż na Golgocie. To tam słyszymy Jego delikatny głos: „Jeśli jest miłość, i śmierć się przyda”.


Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża
Patron serii: Święty Paweł od Krzyża
Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

 

Spis treści

Święty Paweł od Krzyża, Nigdy nie oddalajcie się od najświętszych ran Jezusa Chrystusa (7)
   Z Chrystusem – w człowieczeństwie (10)
   W drodze (12)
   W cierpieniu (14)
Środa Popielcowa
   Roztropny post (17)
1 niedziela Wielkiego Postu
   Anioł i człowiek (23)
2 niedziela Wielkiego Postu
   Góry cudów i doliny cienia (28)
3 niedziela Wielkiego Postu
   Zdziwienie (33)
4 niedziela Wielkiego Postu
   Wiara w Syna Człowieczego (38)
5 niedziela Wielkiego Postu
   Przyjaźń (44)
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
   U stóp krzyża (49)
Wielki Czwartek
   Tajemnice w życiu Kościoła (52)
Wielki Piątek
   Umierające słońce (58)
Na zakończenie
   Krzyż – nasza brama (61)
   Przed Wielkim Dniem (63)
Niedziela − Dzień Światła
   Wielki Dzień (64)
   Po Wielkim Dniu (67)

O AUTORZE

Marek Sokołowski SJ, prof. dr hab. teologii, pisarz, poeta.
W 1971 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studia filozoficzne odbywał w Krakowie, teologiczne w Warszawie. Studia specjalistyczne z teologii duchowości, zakończone doktoratem, kontynuował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Był duszpasterzem akademickim w Toruniu, Szczecinie, Lublinie i Warszawie. Kursy formacyjne i praktyki duszpasterskie odbywał we Włoszech, w Meksyku, Anglii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Od 1997 roku jest wykładowcą teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum. Od roku 2004 pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Duchowości i Teologii Pastoralnej. 20 grudnia 2008 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Autor ponad stu książek i artykułów z zakresu teologii duchowości. W swoim dorobku pisarskim ma również pięć tomów wierszy.

 

Wydawca: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa / Fundacja Żywe Słowo

format: 135x200, stron: 72, oprawa: miękka