„Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań”, red. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Książki

Cena:90.00

„Czy istnieje lekarstwo na zło? Otóż pragnę wszystkim prałatom, proboszczom, kapłanom i innym sługom Bożym, którym padam do nóg, wskazać takie lekarstwo, bardzo pożądane, które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne: mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą krzyżową”.

św. Leonard z Porto Maurizio

 

„Rzeczą bardzo pożyteczną i świętą jest rozmyślać o męce Pana i nad nią się zastanawiać, albowiem na tej drodze dochodzi się do nadprzyrodzonej łączności z Bogiem. W tej świętej szkole nabywa się prawdziwej mądrości”.

św. Paweł od Krzyża

 

„Każdy z nas ma swoją Drogę Krzyżową; szczęściem jest, gdy idziemy tą drogą za Chrystusem. Wtedy odczuwamy wspólnotę z Wodzem cierpiącej Rodziny ludzkiej. Ale też odczuwamy zbawczy sens cierpienia i czerpiemy otuchę na długiej drodze, która wiedzie do radości Przyjaciół Bożych”.

sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

 

„Obchodząc jubileusz 90-lecia przybycia pasjonistów do Polski, chcemy uczcić je wydaniem niniejszego zbioru rozważań stacji drogi krzyżowej. Jest to kontynuacja dzieła o. prof. Jerzego J. Kopcia CP (1938–2010), który w swej pracy naukowej poświęcił wiele uwagi temu nabożeństwu oraz doprowadził do powstania i wznawiania podobnego dzieła. Przed śmiercią wyraził pragnienie, by podobna książka ukazała się w wersji znacznie rozszerzonej”.

o. prowincjał Waldemar Linke CP

 

Spis treści

Przesłanie wstępne

kard. Stefan Wyszyński (†1981), Antologia Drogi Krzyżowej . . . 9

o. Waldemar Linke CP, Drogi nasze i drogi Boże. . .11

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne

o. Jerzy Józef Kopeć CP (†2010), Historia i duchowość nabożeństwa drogi krzyżowej. . .17

Teksty nabożeństwa

dla dorosłych

Rozważanie 1: „Via crucis” według zapisków Świętego Leonarda z Porto Maurizio. . .47

Rozważanie 2: Śmierć mistyczna drogą do życia w miłości. Duchowe dziedzictwo

Świętego Pawła od Krzyża. Papieska droga krzyżowa w Koloseum.

Wielki Piątek 1975 roku (tł. o. Rafał Sebastian Pujsza CP). . .60

Rozważanie 3: Bolesna droga Zbawiciela na kartach Pisma Świętego

(oprac. o. Jan Bernard Bocian SVD). . .71

Rozważanie 4: Na górę Kalwarię w towarzystwie Świętej Gemmy

(tł. o. Rafał Sebastian Pujsza CP). . .76

Rozważanie 5: „Naucz się najpierw cierpieć…” ze Świętą Gemmą Galgani

(tł. o. Rafał Sebastian Pujsza CP). . .81

Rozważanie 6: W drodze na Golgotę ze Świętym Pawłem Apostołem

(oprac. o. Bernard Sawicki OSB). . .95

Rozważanie 7: W drogę z Prymasem Tysiąclecia (oprac. ks. Piotr Waleńdzik). . .100

Rozważanie 8: ks. Robert Ablewicz MSF, Życie warte miłości . . .105

Rozważanie 9: o. Giovanni Alberti CP, Droga Jezusa i męczeństwo

Świętej Marii Goretti (tł. o. Rafał Sebastian Pujsza CP). . .110

Rozważanie 10: o. Józef Augustyn SJ, W Jego ranach jest nasze zdrowie. . .117

Rozważanie 11: o. Michał Baranowski OFMConv, Prawda krzyża w życiu

współczesnego człowieka. . .129

Rozważanie 12: br. Marek Leszek Bartoś Alb, Przyjdźcie do Mnie wszyscy. . .137

Rozważanie 13: o. Jan Bernard Bocian SVD, Droga – Haggada. . .144

Rozważanie 14: o. Błażej Budnik OFM (†2017), Prawda o sobie. . .166

Rozważanie 15: o. Błażej Budnik OFM (†2017), Świadkowie odkupienia. . .170

Rozważanie 16: o. Błażej Budnik OFM (†2017), Uzdrawiające rany Pana. . .185

Rozważanie 17: Dominika Budzanowska-Weglenda, Droga z apostołami,

którzy bali się nią iść. . .191

Rozważanie 18: o. Dominik Buszta CP (†2005), Droga Trzeciego Tysiąclecia . . .198

Rozważanie 19: o. Wacław Stanisław Chomik OFM, Wielbimy Cię,

Panie Jezu Chryste . . .203

Rozważanie 20: ks. Michał Czajkowski, On się obarczył naszym cierpieniem. . .209

Rozważanie 21: ks. Janusz Czerski, Droga ucznia Jezusa. . .218

Rozważanie 22: o. Tomasz Maria Dąbek OSB, Kościół naszym domem,

nasze miejsce w nim. . .232

Rozważanie 23: s. Michaela Alina Faszcza ZSAPU, Śladem zranionego Baranka. . .237

Rozważanie 24: Anna Gąsior, Wpatrując się w oblicze Chrystusa. . .242

Rozważanie 25: o. Jerzy Wiesław Gogola OCD, W świetle mistyki. . .255

Rozważanie 26: bł. Gerard Hirschfelder (†1942), „Via dolorosa”. . .266

Rozważanie 27: br. Wawrzyniec Iwańczuk OH, sac., Idąc za Świętym

Janem Bożym. . .269

Rozważanie 28: o. Korneliusz Jackiewicz OCist, Droga współczesnego człowieka. . .277

Rozważanie 29: s. Józefa Ewa Jezierska OSU, Patrz na Chrystusa. . .283

Rozważanie 30: bp Jacek Jezierski, Medytacja nad drogą cierpienia,

odkupienia i naszej nadziei. . .289

Rozważanie 31: br. Zbigniew Joskowski OFMConv, Jeden drugiego brzemiona noście. . .292

Rozważanie 32: br. Zbigniew Joskowski OFMConv, Osobiste przeżywanie

tajemnicy krzyża. . .299

Rozważanie 33: br. Zbigniew Joskowski OFMConv, Ze Świętym Pawłem z Tarsu –

Nie głosimy samych siebie, ale Chrystusa Ukrzyżowanego

i Zmartwychwstałego!. . .306

Rozważanie 34: o. Marian Kanior OSB (†2014), Rozważania męki krzyżowej

naszego Pana. . .313

Rozważanie 35: s. Anna Kawa OSU, Lekcja dobrego życia. . .321

Rozważanie 36: o. Leon Knabit OSB, Z Dawidem, prorokiem i królem,

idziemy zbawczą drogą Mesjasza, Syna Bożego. . .328

Rozważanie 37: o. Eryk Koppa SVD, By wybrać swój krzyż. . .334

Rozważanie 38: ks. Ryszard Kozłowski COr, Jezus Chrystus – zbawca egoistów. . .337

Rozważanie 39: ks. Janusz Kręcidło MS, Hańba krzyża i wywyższenie Jezusa. . .342

Rozważanie 40: ks. Janusz Królikowski, Zbawcza męka Jezusa dla mnie. . .348

Rozważanie 41: o. Waldemar Linke CP, Na spotkanie z Chrystusem Chwalebnym. . .355

Rozważanie 42: Aleksandra Nalewaj, Na Kalwarię ze Świętym Janem Ewangelistą. . .366

Rozważanie 43: Alina Dorota Paul, Krzyż Jezusa i mój. . .370

Rozważanie 44: ks. Leonard Pawlak FDP, Cierpienie w zbawczym planie Bożym. . .380

Rozważanie 45: ks. Józef Pierzchalski SAC, Przegrywają ci, którzy skazują. . .387

Rozważanie 46: ks. Józef Pierzchalski SAC, Trzeba walczyć o miłość. . .394

Rozważanie 47: ks. Józef Pierzchalski SAC, W Jego krzyżu jest i mój krzyż. . .400

Rozważanie 48: ks. Józef Pierzchalski SAC, W naszym krzyżu czeka nas Chrystus. . .406

Rozważanie 49: o. Wojciech Popielewski OMI, „Jeżeli Mnie prześladowali,

to i was prześladować będą”. Droga Mistycznego Ciała Chrystusa,

prześladowanego na początku XXI wieku. . .413

Rozważanie 50: o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD, Chcemy towarzyszyć

Panu Jezusowi aż na Golgotę. . .430

Rozważanie 51: ks. Andrzej Pryba MSF, Panie, naucz mnie pełnić wolę

Ojca Niebieskiego. . .438

Rozważanie 52: Eugeniusz Sakowicz, Krzyż – drogą dróg ludzkich. . .443

Rozważanie 53: o. Marek Sokołowski SJ, „Krzyż stał się nam bramą”. . .449

Rozważanie 54: s. Jadwiga Stabińska OSBap, Pieśń o drodze krzyża. . .466

Rozważanie 55: ks. Grzegorz Stachura, Za zasłonką kropel z solą. W hołdzie

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Pannie

Matce Pięknej Miłości. . .494

Rozważanie 56: ks. Marek Starowieyski, Krzyż znakiem zaszczytu zwycięstwa. . .506

Rozważanie 57: ks. Jerzy Szymik, Śladami męki Pańskiej z Benedyktem XVI. . .510

Rozważanie 58: Ks. Jan Śledzianowski, Wołanie dziecka nienarodzonego. . .522

Rozważanie 59: Ks. Jan Śledzianowski, Prośba o trzeźwość i wyzwolenie

z uzależnienia alkoholowego. . .531

Rozważanie 60: ks. Stanisław Urbański, Droga mistyczna. . .540

Rozważanie 61: ks. Stanisław Urbański, Droga świętości. . .545

Rozważanie 62: ks. Piotr Waleńdzik, Zasłuchani w słowa Pana. . .552

Rozważanie 63: o. Marek Walkusz CSSp, O miłości braterskiej

(w świetle pism sługi Bożego ojca Franciszka Libermanna). . .557

Rozważanie 64: s. Regina Renata Wiedro CSP, Moja odpowiedzialność za Kościół. . .568

Rozważanie 65: o. Sebastian Wiśniewski OMI, Pójdź za Jezusem Miłosiernym. . .574

Rozważanie 66: ks. Bogusław Witkowski CPPS, Zwycięska droga. . .581

Rozważanie 67: ks. Krzysztof Wons SDS, Uzdrowienie. Medytacje w świetle

Przypowieści o synu marnotrawnym. . .584

Rozważanie 68: ks. Józef Zabielski, Z Chrystusem na drodze życia. . .592

Rozważanie 69: s. Natanaela Elżbieta Zwijacz OSU, Chrystus – cierpiący

Sługa Pański. . .600

Rozważanie 70: ks. Andrzej Zwoliński, „Dlaczego miłość nie jest kochana?”

Krzyżowym szlakiem ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. . .606

Rozważanie 71: ks. Andrzej Zwoliński, Krzyż i psalm. . .612

Rozważanie 72: o. Krzysztof Zygmunt CP, Krzyż Chrystusa daje moc, by cierpieć

pogodnie. Na Golgotę z ojcem Bernardem od Matki Pięknej Miłości. . .623

Rozważanie 73: o. Krzysztof Zygmunt CP, „Matko Pięknej Miłości, pozwól mi

kochać i cierpieć bez miary”. Na szczyt Kalwarii z ojcem

Bernardem Kryszkiewiczem. . .628

dla narzeczonych

Rozważanie 74: ks. Dariusz Dogondke, Stwórz w nas, Boże, serce czyste. . .639

Rozważanie 75: ks. Aleksander Radecki, Bez krzyża za Chrystusem iść nie wolno. . .646

dla młodzieży

Rozważanie 76: o. Błażej Budnik OFM (†2017), Radość z wartości . . .663

Rozważanie 77: ks. Marek Dziewiecki, Bóg, który kocha nad życie . . .666

Rozważanie 78: o. Piotr Lamprecht OSA, Droga do królestwa. . .678

Rozważanie 79: o. Wojciech Mainka OFM, Wy nie jesteście z tego świata. . .682

Rozważanie 80: ks. Łukasz Pałubicki, Moja droga z Jezusem. . .691

Rozważanie 81: ks. Stefan Radziszewski, W pustym kościele. . .694

Rozważanie 82: ks. Tomasz Syldatk, Droga pytań i odpowiedzi. . .698

Rozważanie 83: s. Regina RenataWiedro CSP, Nasza wspólna droga. . .704

Rozważanie 84: ks. Bogusław Zeman SSP, Zmiłuj się nade mną. . .710

Rozważanie 85: Beata Żabka, Panie, abym przejrzał…718

Rozważanie 86: s. Bernadetta Krystyna Żychlińska CSDP, Na Kalwarię

z Mojżeszem. . .729

Rozważanie 87: o. Krzysztof Jan Żywczyński OCD, Gdy wyruszam w drogę. . .735

dla dzieci

Rozważanie 88: s. Damaris Maria Bieszk CSP, Iść drogą prowadzącą do Pana Jezusa. . .743

Rozważanie 89: o. Błażej Budnik OFM (†2017), Kochać jak Jezus. . .750

Rozważanie 90: ks. Marek Chmielewski, Idę za Panem Jezusem. . .753

Rozważanie 91: o. Jerzy Chrzanowski CP, Nasze rodziny idą z Jezusem. . .759

Rozważanie 92: Alina Dorota Paul, Z cierpiącym Chrystusem do zwycięstwa. . .767

Rozważanie 93: Anetta Pawlukowska, Wędrówka do nieba. . .774

Rozważanie 94: ks. Andrzej Ziółkowski CM, s. Natanaela Elżbieta Zwijacz OSU,

Dziecięcym krokiem…779

dla kapłanów

Rozważanie 95: ks. Aleksander Radecki, Droga biskupa. . .787

Rozważanie 96: ks. Paweł Cieślik, Droga, którą idę. . .798

Rozważanie 97: ks. Stanisław Czerwik, Droga Jezusa od Wieczernika

do pustego grobu. . .803

Rozważanie 98: o. Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE (†2015),

Kapłańska droga. . .815

Rozważanie 99: ks. Stefan Koperek CR, „Umiłował mnie i wydał samego siebie

za mnie”. . .834

Rozważanie 100: o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Święty Leonardzie, wypraszaj mi

łaskę miłości Bożej!. . .878

Rozważanie 101: ks. Jan Kanty Pytel, W imię Boże. . .888

Rozważanie 102: ks. Krzysztof Szebla, Tajemnica nieprawości a znaki łaski. . .897

Rozważanie 103: ks. Antoni Tronina, Homo viator. . .903

Rozważanie 104: o. Roman Zając MI, Trwanie w miłości krzyża. . .908

dla osób konsekrowanych

Rozważanie 105: Rozmowa Świętej Faustyny z miłosiernym Panem

(oprac. s. Elżbieta Maria Siepak ZMBM). . .915

Rozważanie 106: Autor nieznany, Powołanie. . .920

Rozważanie 107: s. Marie Salome Gleichauf OSB, Medytacja kamieni

(tł. o. Bernard Sawicki OSB). . .923

Rozważanie 108: s. Emmanuela Anna Klich OSU, Wierzę w Twoją miłość, Panie. . .931

Rozważanie 109: s. Anna Maria Magdalena Kołoch AJC, „Uczcie się ode Mnie…”. .937

Rozważanie 110: ks. Andrzej Piernikarczyk, Naśladować Chrystusa

z siostrą Martą Wiecką. . .945

Rozważanie 111: o. Paweł Salamon OFMConv, Droga powołania – droga krzyża. . .951

Rozważanie 112: o. Bernard Sawicki OSB, Na Golgotę z ojcami pustyni. . .959

Rozważanie 113: o. Bernard Sawicki OSB, W drogę z „Regułą” Świętego Benedykta. . .966

Rozważanie 114: o. Maksymin Marek Tandek OFM, W obecności Maryi. . .972

Rozważanie 115: o. Marian Zawada OCD, Zbratani z krzyżem. . .981

dla chorych i cierpiących, dla małżonków porzuconych

oraz dla pracowników służby zdrowia

Rozważanie 116: ks. Jerzy Hajduga CRL, Spotkania na krzyżowej drodze. . .989

Rozważanie 117: ks. Jerzy Hajduga CRL, Z Matką pod krzyżem. Szpitalna droga. .992

Rozważanie 118: ks. Waldemar Kocenda, „Pozwól mi zrozumieć drogę

Twych postanowień…” . . .996

Rozważanie 119: o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Z krzyżem w objęciach.

Droga małżonków porzuconych. . .1000

Rozważanie 120: Jacek Świerk, Rzeczywistość cierpienia. . .1008

Rozważanie 121: ks. Stanisław Warzeszak, Niosąc ulgę w cierpieniu.

Droga pracowników służby zdrowia. . .1021

Rozważanie 122: o. Roman Zając MI, Cierpienie. . .1029

Rozważanie 123: o. Roman Zając MI, Starszy wiek. . .1033

Wersety i responsoria

do wykorzystania podczas nabożeństwa drogi krzyżowej. . .1038

Przesłanie końcowe

o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Dziękczynienie. . .1043

Rocznik Słowo Krzyża i informacje na temat działalności wydawniczej pasjonistów. . .1047

Powołanie pasjonistowskie...1048

 

 

O REDAKTORZE

 

Rafał Sebastian Pujsza CP (o. Rafał od Najświętszego Serca Pana Jezusa, pasjonista), mgr lic. teologii (liturgika), promotor kultu św. Gemmy  Galgani, rekolekcjonista, tłumacz, redaktor serii wydawniczych: Ambona Słowa Krzyża, Świadkowie Słowa Krzyża, Przyjaciele Gemmy Galgani.
W 2005 roku wstąpił do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (OO. Pasjoniści) w Warszawie. Studia specjalistyczne z liturgiki odbył w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie (2008-2011). Interesuje się zagadnieniem męki Pańskiej w teologii, a zwłaszcza w liturgii.

  

 

Wydawca: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa / Fundacja Żywe Słowo

format b5, stron: 1056, oprawa: twarda