o. Dominik Buszta CP „Święty Paweł od Krzyża. Życiorys, droga krzyżowa i zachęta do świętości”

Książki

Cena:5.00

Refren hymnu do Świętego Pawła od Krzyża


Twoja miłość do Krzyża jest naszym dziedzictwem,

Męka Pańska: testamentem, który nas prowadzi

do szczęśliwej wieczności.

1.      Przede wszystkim zalecam wam miłość.

Jak Chrystus umiłował ludzi,

tak i wasze serce niech przyjmie każdego brata w imię Boże,

a będziecie żyli braterstwem.

2.      A potem zachęcam was do modlitwy i do samotności,

do ducha ubóstwa.

I tak czyniąc, zajaśniejecie wobec Boga

i będziecie światłem dla świata.

3.      Pod płaszczem Maryi, Dziewicy i Matki Boga,

ukrywam was, o synowie.

Ta, która doświadczyła boleści męki Chrystusa

niech was zawsze strzeże i prowadzi.

 

Lecz niech pamiętają, że od prawdziwej świętości nie pozostają rozłączne cierpienia i udręki wewnętrzne i zewnętrzne, wielkie bitwy z nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi, cierpienia cielesne i duchowe, długotrwałe uczucie opuszczenia [przez Boga] i oschłości; gdyż „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 Tm 3, 12). A przez zwrot „będą prześladowani” rozumie się każdy rodzaj mąk, [pochodzących] od diabłów lub od ludzi, lub od naszego opornego ciała (Święty Paweł od Krzyża).

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 6
Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP 

 

Wydawca: Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani, Fundacja Żywe Słowo

wyd. 1, Warszawa 2017

 

format 100x145 mm, 56 stron, 23 kolorowe zdjęcia