„Modlimy się ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Książki

Cena:5.00

Orędzie radości

W słowach pieśni Maryi Magníficat ánima mea Dóminum (Wielbi dusza moja Pana), wypowiedzianych podczas nawiedzenia Świętej Elżbiety, Matka Najświętsza wyraziła niewypowiedzianą radość, iż Jej krewna jako pierwsza ze wszystkich pokoleń wyznawców Chrystusa wysławiała Ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1, 42). Przyczyną owej radości było także pierwsze spotkanie Świętego Jana Chrzciciela z Jezusem, kiedy obaj byli jeszcze w łonach swoich matek. Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, skąd ta radość pochodzi i ukazuje, że nie jest odosobniona. Pisze: „(…) owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Zatem Maryja została wypełniona Duchem Świętym i każdy, kto pragnie żyć wzorując się na Niej, jest zaproszony, aby schronić się pod Jej płaszczem. Do tego swoim przykładem zachęca Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (1838−1862), w którego towarzystwie udajemy się w podróż z Maryją. Chcemy, aby wypraszała nam dary Ducha Świętego, czyli największe dobra duchowe.

Jak w codziennym życiu chronić się pod płaszczem Maryi? Choćby przez całkowite zawierzenie się Jej, modlitwę serca aktem strzelistym: „Maryjo, cały jestem Twój! Zawsze prowadź mnie do Jezusa!”. Ta duchowa droga jest z kolei najprostszym sposobem na oddanie swojego życia Jezusowi i jednoczenie się z Nim już tu, na ziemi, aby po śmierci w pełni stać się uczestnikiem nieba. Na tym w istocie rzeczy polega cała chrześcijańska doskonałość[1].

                Nabożeństwo do Świętego Gabriela służy życiu w komunii z Bogiem, co prowadzi do tego, abyśmy stali się ludźmi pokoju, miłości, życzliwości i radości. W doczesnej pielgrzymce naszego świętego urzeczywistniło się życie Chrystusa dzięki naśladowaniu cnót Matki Bolesnej. On już na zawsze jest zjednoczony z Bogiem. A my pragniemy nie tylko go podziwiać, lecz także mu „się uprzykrzać”, aby wypraszał u Ojca Miłosierdzia łaski naśladowania jego cnót.

                Święty Gabrielu, duchowy bracie Świętej Gemmy, zapraszający ją do modlitwy i nazywający czule swoją siostrą, bądź również nam bratem, który w szkole Maryi uczy pełnić wolę Bożą. Każdego dnia uśmiechaj się do nas z nieba i ucz zamyślenia nad tajemnicą krzyża!

o. Rafał Sebastian Pujsza CP

 

Spis treści

Przesłanie wstępne

o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Orędzie radości

Joanna Bątkiewicz-Brożek, Gabriel skuteczny

Modlimy się ze Świętym Gabrielem

Modlitwy (autor: o. Gabriele Cingolani CP)

dzieci

                młodzieży

                studentów

                o rozeznanie powołania

                sportowców

                narzeczonych

małżonków

                chorych

                osób starszych

Nabożeństwo

Pieśni

                Antyfona

                Hymn liturgiczny

                Raduj się Święty Gabrielu

                Żyłeś na ziemi

Rozważania różańcowe (wybór myśli: o. Tito Paolo Zecca CP)

Część radosna

Część światła

Część bolesna

Część chwalebna

Litania Świętego Gabriela do Matki Bożej

Dodatek

Błogosławieństwo relikwiarza

Przekazanie relikwii

Ośrodki kultu w Polsce

Postscriptum

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 7

Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Wydawca: Pasjoniści, Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani - Fundacja Żywe Słowo


wyd. 1, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2018

format a6, 56 stron, kolorowe zdjęcia[1] Gorąco polecamy poznanie duchowości Świętego Ludwika M. Grignion de Montfort (1673−1716), autora m.in. Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Mary Panny, z którego Karol Wojtyła uczył się maryjnej drogi pobożności.