o. Dominik Buszta CP „Święty Pio pasjonista”

Książki

Cena:5.00

Fragment homilii Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej w Bazylice Watykańskiej podczas beatyfikacji Błogosławionego Piusa Campidellego w dniu 17 listopada 1985 roku:

Wy jesteście solą ziemi

Dzisiejsza liturgia Kościoła przypomina nam te słowa Chrystusa Pana wypowiedziane w Kazaniu na Górze.

Sól ma swój smak, którego nie może utracić. Dzięki niemu jest potrzebna ziemi, jest potrzebna człowiekowi. Pokarm bez soli jest mdły i niesmaczny. Właśnie dlatego sól musi zachować swój smak. Jeśli go utraci, na nic się już nie przyda (zob. Mt 5, 13).

Chrystus Pan mówi te słowa do uczniów. Mówi je, posługując się przypowieścią: „Wy jesteście solą dla ziemi”. Wy musicie być solą. Wy musicie nadawać smak – smak ewangeliczny – życiu ludzkości. Bądźcie solą!

Kościół odnosi te słowa do Błogosławionego Piusa Campidellego, pasjonisty, którego dziś wynosi na ołtarze. Świętość jest „smakiem” specyficznym dla życia chrześcijańskiego i w tym znaczeniu święci są solą ziemi.

Święci, zanurzeni w wielorakie doświadczenia życia ludzkiego i w wydarzenia historyczne epok, w których przyszło im żyć, potrafią – niczym dobra sól – nasycić swoje środowisko nauką Chrystusa, będąc wiernymi świadkami Ewangelii z całym oddaniem, świeżością i wręcz heroizmem. Mają w ten sposób wkład w ciągłą aktualizację misji Kościoła w świecie.

W Międzynarodowym Roku Młodzieży został wyniesiony do chwały ołtarzy Pius Campidelli, brat Pius od Świętego Alojzego. Młodzieniec, który – jak dobra sól – dał życie za swoją ziemię, za swój lud: ofiarował życie za Kościół, papieża, za nawrócenie grzeszników, za swoją Romanię.

Brat Pius odnalazł fundamentalną wartość swego życia zakonnego właśnie w darze złożonym z siebie samego. Ten zasadniczy rys jego osobowości ukazał się świadkom w momencie śmierci, kiedy „z pełną świadomością bliskiego odejścia, cały się oddając, by wypełnić doskonale swą ofiarę dla zjednoczenia się z wolą Boga, złożył ją za Kościół (…) a zwłaszcza dla dobra swej umiłowanej Romanii” (z procesu kanonizacyjnego). W tym momencie znalazła swój wyraz osobliwa cecha jego cnoty, która odsłania całe jego wewnętrzne doświadczenie.

Od dzieciństwa pociągały Piusa Campidellego modlitwa, liturgia, nauka religii. Wspierany dobrym przykładem rodziny oddawał się temu z entuzjazmem, co przejawiało się w typowych dla niewinnego wieku dziecięcego formach, jak nabożeństwo do Maryi, do Najświętszego Sakramentu, do Jezusa Ukrzyżowanego. Po wstąpieniu do zgromadzenia pasjonistów znalazł tam sprzyjający klimat, aby rozwinąć zasadnicze pragnienie: życia w najgłębszej jedności z Bogiem, aby przygotować się do włączenia innych poprzez posługę kapłańską w to wspaniałe doświadczenie. Jednak do godności kapłana nie było mu dane dojść – gdy miał dwadzieścia jeden lat, Bóg powołał go do siebie. W szczególny ślub pasjonistów, polegający na oddawaniu czci i na nieustannej pamięci o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Pius potrafił włączyć całe swoje życie, realizując w ten sposób misję swoistego powołania swojej rodziny zakonnej.

Pochodził z biednego ludu, miał słabe zdrowie, przeciętną inteligencję. Ale nie uważał tego za nie­szczęście czy powód do frustracji. Realizował się w pełni w tym, że „szukał mądrości w modlitwie…; od młodości szedł jej śladami… i znalazł dla siebie rozległą wiedzę” (Syr 51, 13-16). I tak się stało, że Pius był prawdziwą „solą ziemi” dla tych, którzy go znali za życia, i jest nadal „solą” dla tych, którzy przybliżają się do jaśniejącego świadectwa jego przykładu.

 

 

Spis treści

Przesłanie wstępne

o. Joachim Rego CP, List z okazji 150. rocznicy urodzin Błogosławionego Piusa Campidellego

Biografia

Błogosławiony Pius Campidelli

Dlaczego jeszcze jeden zakonnik?

Środowisko rodzinne Campidellich

Śmierć ojca

Zobaczył pasjonistów

U źródeł szczęścia

Na drodze do kapłaństwa

Postanowienia

Na finiszu

W świętych obcowaniu

Beatyfikacja (fragment homilii św. Jana Pawła II)

Dodatek

Zdjęcia

Sanktuarium maryjne w Casale

Modlitwa do Matki Bożej

Hymn do Błogosławionego Piusa

Modlitwy przez jego wstawiennictwo

Przesłanie końcowe

o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Błogosławiony Pius Campidelli zaprasza nas do rozmowy z Bogiem

Bractwo Czarnego Szkaplerza

Kontakt (CPDP pw. św. Gemmy Galgani)

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 8

Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Wydawca: Pasjoniści, Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani - Fundacja Żywe Słowo

 

wyd. 1, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2018

format a6, 56 stron, 17 kolorowych zdjęć