„Chwile modlitewne ze św. Gemmą Dziewicą z Lukki”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Książki

Cena:5.00

 

 

Wzniesienie serca

Człowiek szukający Boga doświadcza w swoim sercu zestrojenia ufności z wiarą, która żywi się kontemplacją oblicza Chrystusa. „Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza (…)” (Ps 27, 9) – modli się uczeń Pański wpatrzony w miłującą Twarz. Ziemską pielgrzymkę, przemierzaną nie w pojedynkę, lecz ze swoim Mistrzem, odbywa konkretną drogą prowadzącą do celu: per crucem ad lucem (przez krzyż do światła). Udział w chwale blasku Zmartwychwstałego zakłada wcześniejszą obecność w cieniu Jego krzyża. W tym „miejscu” może on usłyszeć miłujący Głos, który oznajmia, że Maryja stała mu się Matką (por. J 19, 27), Wspomożycielką, prowadzącą go za rękę, aby nie zbłądził. Podczas tej wewnętrznej wspinaczki ważniejsze jest jednak nie to, co uczeń ma do powiedzenia swojemu Nauczycielowi, ale to, co Ten mówi do serca słuchacza.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873−1897), doktor Kościoła, niemalże rówieśnica Świętej Gemmy Galgani (1878−1903), podaje fenomenalną definicję rozmowy z miłującym Bogiem: „Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.

Sursum corda (w górę serca) – tymi słowami kapłan zwraca się do wiernych, rozpoczynając modlitwę eucharystyczną, w czasie której na ołtarzu uobecnia się w sposób bezkrwawy ofiara Chrystusa na Krzyżu, złożona przed wiekami na Kalwarii z Jego ciała i krwi. Uczestnicząc w Eucharystii nasze serca zostają niejako porwane do Nieba, aby z wdzięcznością i miłością zjednoczyć się z Sercem Jezusa, przede wszystkim podczas Komunii Świętej. Kiedy zaś rozmyślamy nad drogą krzyżową, pogłębiamy i rozwijamy w sobie duchowość dziękczynienia za dar odkupienia, które Jezus Chrystus wysłużył nam przez swoją mękę.

„Po modlitwie nie przychodzi mi już nawet chęć szukania lub pragnienia czegokolwiek z własnej woli; ponieważ zbyt wielka jest słodycz, której Jezus w swej nieskończonej dobroci i miłosierdziu pozwala mi smakować” – niech te słowa naszej Siostry przybliżają nasze serca do Krzyża i je przemieniają. W tym duchu pragniemy iść na Golgotę, korzystając z tekstów zawartych na stronicach niniejszej książeczki.

o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Spis treści

 

Przesłanie wstępne

o. Rafał Sebastian Pujsza CP, Wzniesienie serca

 

Modlimy się ze Świętą Gemmą

Drogi krzyżowe

Głębie duszy (oprac. Agnieszka Kubińska)

Na górę Kalwarię (oprac. Mniszki Pasjonistki Klauzurowe)

„Naucz się najpierw cierpieć…” (oprac. Siostry Świętej Gemmy)

Koronka

Litania

 

Informacje

Ośrodki kultu w Polsce

CPDP pw. św. Gemmy Galgani

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 10

Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Wydawca: Pasjoniści, Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani - Fundacja Żywe Słowo

 

wyd. 1, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2019

format a6, 56 stron, 7 kolorowych zdjęć