o. Adolfo Lippi CP „Mistyk i głosiciel Ewangelii. Życie Świętego Pawła od Krzyża”

Książki

Cena:50.00

Niech będzie wiadome, że intencja, jaką Bóg daje mi co do tego zgromadzenia, nie polega na niczym innym, jak przede wszystkim na tym, aby przestrzegać prawa naszego drogiego Boga przez doskonałe poszanowanie rad ewangelicznych, a zwłaszcza całkowitego oderwania od wszelkiego stworzenia, ćwicząc się w świętym ubóstwie. Ubóstwie koniecznym do tego, aby przestrzegać innych rad i zachowywać żarliwość w świętej modlitwie, mieć gorliwość o Jego świętą cześć, pobudzać w duszach świętą bojaźń Bożą, troszcząc się o wykorzenienie grzechu, i – krótko mówiąc – być nieznużonym w świętych trudach miłości, ażeby naszego drogiego Boga wszyscy miłowali, bali się Go, służyli Mu i chwalili Go na wieki wieków. Amen.

Święty Paweł od Krzyża

 

Jako mistrz modlitwy oraz inicjator szkół modlitwy nie ogranicza się do rozwijania praktyk pobożnościowych bardzo rozpowszechnionych w Kościele jego czasów, ale zachęca do uważnego słuchania słowa Bożego i medytacji tajemnic wiary. „Uczyć lud modlić się” to jego program; stanowił on podstawę do formowania sumienia autentycznie chrześcijańskiego i wzrastania w praktykach religijnych, które nie byłyby tylko zewnętrzne i wynikające z przyzwyczajenia. Znaczenie wymiaru kontemplacyjnego w regułach zgromadzenia pasjonistów i odosobnienie, w jakim pragnął, aby znajdowały się klasztory, które z tego względu nazywał „samotniami”, to dalsze świadectwa jego przekonania o prymacie Boga i modlitwy.

kard. Angelo Sodano

 

Spis treści

Przesłanie wstępne

Prezentacja

Słowo redaktora

Przedmowa

Wykaz skrótów

Biografia

I W opiekuńczym łonie rodziny Danei (1694−1701)

Matczyne uniwersum Pawła Danei

Jan Chrzciciel, towarzysz na całe życie

Drobny handel rodziny Danei

II Wdrażany w tajniki pobożności i... handlu

(1701−1712)

Świat pogrążony w wojnie

Wielka rodzina wiernych

III Muśnięcie Ducha Świętego (1713−1716)

Nawrócenie

Ideał krucjaty

IV Świętość Pawła w stanie świeckim (1713−1720)

Modlitwa

Doradcy i kierownicy duchowi

Oderwanie od świata i pokuta

Promieniowanie apostolskie

Relacje z rodzicami

V Przygotowanie bliższe (1718−1719)

Decyzje

Oświecenia

Ostatni atak: doświadczenie sił demonicznych

VI Konsekracja (1719−1720)

Tortura wątpliwości

Obłóczyny

VII Paweł młody założyciel (1720−1721)

Dziennik, tekst reprezentujący wzniosłą mistykę

Świadomość bycia narzędziem w rękach Bożych

Iść do stóp Jego Świątobliwości

VIII Na Monte Argentario i w Gaecie (1722−1724)

Oczekiwanie pełne nadziei

Przeniesienie do Gaety

Wspólnota pustelni Madonna della Catena

IX Biskup Emil Cavalieri (1724−1725)

Współpraca w założeniu zgromadzenia

Wspólnota życia w siedzibie biskupiej

X Święcenia prezbiteratu (1725−1727)

Powrót do Gaety

W szpitalu Świętego Gallikana

Kapłani Boga

XI Na Argentario rodzi się prawdziwa wspólnota

(1727−1730)

Śmierć Łukasza, ojca Pawła i Jana Chrzciciela

Trudności w szpitalu

Powrót na Monte Argentario

Pierwsi towarzysze

Antagonista

XII W stronę budowy pierwszej samotni

(1730−1733)

To jest miejsce wybrane przez Pana

Przyjaciele z Orbetello

Państwo Garnizonów

Przygotowania do budowy

XIII W wirze wojny (1733−1735)

Wojna o sukcesję polską

Apostolstwo wśród żołnierzy

XIV Walka o pierwszą samotnię (1735−1737)

Pierwsze sprzeciwy

Gorycz niezrozumienia przez władzę

XV Aprobata papieska (1737−1741)

Poświęcenie kościoła Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Po dziesięciu latach sakramentu święceń

„Kawalerowie” florentyńczycy

Zatwierdzenie reguły

Złożenie ślubów

XVI Nowe samotnie (1741−1744)

Pozytywny skutek aprobaty papieża

Fundacja w Vetralli

Klasztor Świętego Eutycjusza

Miejsca fundacji

XVII Przyjaźń i komunia w Duchu Świętym

Agnieszka Grazi

Siostra Cherubina Bresciani

Tomasz Fossi

Siostra Kolumba Leonardi

Czcigodna służebnica Boża Maria Krucyfiksa Costantini 

Dwie reformatorki klasztorów: Lilia od Najświętszego Jezusa Ukrzyżowanego i Maria Gertruda Salandri

Czcigodna służebnica Boża Łucja Burlini

Siostra Kolumba Gertruda Gandolfi

XVIII Pionierstwo i organizacja (1744−1748)

Śmierć Agnieszki Grazi

Ostateczne zatwierdzenie

Organizowanie wspólnoty

Fundacja Ceccano

Pionierstwo i organizacja

XIX Próba umacnia jedność (1748−1750)

Zapowiedź walki

Reakcja Pawła

XX Stabilizacja (1750−1755)

Rok Święty 1750

Fundacje w miejscowościach Falvaterra i Terracina

Druga kapituła generalna

Fundacja w Paliano

XXI Kryzys wzrostu (1755−1758)

Trzecia kapituła generalna

Fundacja z Monte Cavo i ostatni Stuart

Niespełnione marzenie Pawła: misje wśród niekatolików

XXII Pożegnanie wiernego towarzysza (1758−1765)

Śmierć Benedykta XIV

Starania o uzyskanie ślubów uroczystych

Nowicjat Świętego Józefa

Wielki głód

Nieudana próba uzyskania pozwolenia na swobodny dostęp zakonników do święceń

Śmierć ojca Jana Chrzciciela

XXIII „Pozostawiam zgromadzenie solidnie umocnione” (1765−1768)

Schronisko Jezusa Ukrzyżowanego w Rzymie

Wizyta w samotniach południowego Lacjum

Święty Wincenty Maria Strambi

XXIV Rok 1769 i ostatnia podróż na Argentario (1769−1770)

Wybór papieża Klemensa XIV

Założenie samotni w Tarquinii

Kapituła generalna

Narodziny przyjaźni

Nowe uroczyste zatwierdzenie zgromadzenia

Ostatnia podróż na Argentario

XXV Założenie mniszek pasjonistek (1770−1772)

Długie przygotowania

Nieoczekiwane powołanie księżnej Barberini

Uroczysta inauguracja

XXVI W rzymskim domu Świętych Jana i Pawła (1772−1775)

Bolączki Kościoła źródłem cierpienia

Dom generalny w Rzymie

„Proszę o przebaczenie powietrze, którym oddychałem, ziemię, którą deptałem”

Pius VI

Róża Calabresi

Ostatnia kapituła generalna

XXVII Testament duchowy i śmierć (czerwiec−październik 1775)

Testament duchowy

Śmierć

Pochówek

Wyniesienie do chwały ołtarzy

Aneksy

Indeks osób

Indeks miejsc

Chronologia paulokrucjańska

Chronologia pasjonistowska

Chronologia papieży współczesnych Pawłowi

Pasjoniści

Mniszki pasjonistki klauzurowe

Pasjonistki Świętego Pawła od Krzyża

Kalendarz liturgiczny Rodziny Pasjonistowskiej

Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani

Bractwo Czarnego Szkaplerza

Bractwo Świętej Gemmy Galgani

Kontakt

 

Przekład z języka włoskiego: Aleksander Kowalski

Prezentacja: kard. Angelo Sodano 

Konsultacja: ks. Stanisław Urbański, o. Waldemar Linke CP   

Redakcja merytoryczna: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

 

Wydawca: Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani, Fundacja Żywe Słowo

wyd. 1, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2020

format 140x205 mm, 324 ss. + kolorowa wkładka ze zdjęciami i mapami (112 ss.), oprawa twarda