„Józefa Hałacińska. Założycielka pasjonistek. Życiorys, duchowość, rozważania i modlitwy”, oprac. s. Regina Renata Wiedro CSP, s. Ernesta Nina Zielińska CSP

Książki

Cena:5.00

Miłość Krzyża

Miłość Ukrzyżowanego przynaglała ją – oto słowa klucze do niniejszego opracowania, ukazującego świątobliwe życie służebnicy Bożej Matki Józefy Hałacińskiej oraz charyzmat pasyjny Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Świętując jubileusz stulecia istnienia zgromadzenia, uwielbiając Boga i dziękując za spuściznę duchową naszej Matki Józefy, przekazujemy niniejszą publikację, z której płynie troska o zbawienie własne i wszystkich grzeszników świata.
Z szacunkiem i religijną czcią odnosimy się do relikwii naszych świętych. Czy jednak nie droższe powinny być dla nas relikwie ich serc i umysłów, czyli słowa, które wyszły z ich ust? Pragniemy przekazać do rąk Czytelników pozycję o Matce Józefie – wydaną w ramach serii Świadkowie Słowa Krzyża – jako duchowy testament naszej Założycielki, który skutecznie pomaga w głębszym i pełniejszym przeżywaniu tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Zawarte w publikacji teksty rozważań i modlitw są odzwierciedleniem nadprzyrodzonej łaski Bożej, która napełniała Matkę Józefę Hałacińską, oraz miłości do ukrzyżowanego Zbawiciela, którą żyła i promieniowała. Niech medytacja tych tekstów przyniesie błogosławione owoce świętości w życiu tych, którzy będą czerpać łaski z Chrystusowego krzyża – źródła Bożej mocy do czynnego apostolstwa bycia Współpracownikami Ukrzyżowanego.
Pan Bóg obdarował Matkę Założycielkę niezwykłą wrażliwością na potrzeby współczesnego świata oraz charyzmatycznym powołaniem. Aktualna wydaje się duchowość pasyjna – wynagradzająca w dzisiejszych czasach, kiedy to Chrystus doznaje szczególnych udręk i cierpienia. Założycielka naszego pasyjnego zgromadzenia czuła się wezwana do rozważania męki Pańskiej, wynagradzania Bogu za grzechy i do wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata.

W opracowaniu – oprócz pasyjnych myśli Założycielki – znajdują się: jej życiorys, modlitwa o uproszenie łask za jej wstawiennictwem, koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa oraz inne modlitwy odmawiane w zgromadzeniu sióstr pasjonistek.
Służebnico Boża Matko Józefo, wstawiaj się za nami do Jezusa Ukrzyżowanego!
Dziękuję siostrze Erneście Zielińskiej i siostrze Reginie Wiedro za trud przygotowania niniejszej publikacji.
Szczególne podziękowania kieruję do ojca Rafała Pujszy CP za zaangażowanie w opracowanie i druk tej pozycji.
Życzę Czytelnikom osobistych refleksji nad męką Chrystusa i duchowych przeżyć.

m. Agnes Jaszczykowska

przełożona generalna

 

Spis treści
M. Agnes Jaszczykowska CSP, Miłość Krzyża
Służebnica Boża Matka Józefa Joanna Hałacińska (oprac. s. Michalina Anna Chołaj CSP)
Dzieciństwo
Powołanie
Dzieło, które trwa
Ku beatyfikacji
Świadectwa
Duchowość pasyjna w Zgromadzeniu Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (oprac. s. Michalina Anna Chołaj CSP)
Modlitwy odmawiane w Zgromadzeniu
Droga krzyżowa z Matką Józefą Obmyci Krwią Jezusa (oprac. s. Emmanuela Maria Kalinowska CSP)
Rozważania różańcowe
Tajemnice radosne (oprac. s. Regina Renata Wiedro CSP)
Tajemnice światła (oprac. s. Daria Agnieszka Krześniak CSP)
Tajemnice bolesne (oprac. s. Ernesta Nina Zielińska CSP)
Tajemnice chwalebne (oprac. s. Dorota Bożena Lewandowska CSP)
Modlitwa o beatyfikację
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Obietnice dane siostrze Marii Marcie Chambon
Kontakt

 

Seria wydawnicza: Świadkowie Słowa Krzyża 14

Patron serii: Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej

Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

 

Wydawca: Pasjoniści, Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani - Fundacja Żywe Słowo

wyd. 1, Rawa Mazowiecka - Warszawa 2020

format a6, 56 stron, 11 kolorowych zdjęć