o. Notker Wolf OSB, o. Tomasz M. Dąbek OSB „Męka Jezusa Chrystusa. Rozważania”

Książki

Cena:23.00

Stoimy pod krzyżem. Nasze życie jest naznaczone krzyżem

w wielu sytuacjach, w doświadczeniu choroby, przemocy,

ucisku. Nasze życie, jeśli świadomie zanurzymy się w krzyż Jezusa

Chrystusa, przyjmując go, jak On, stanie się także znakiem naszej

wiary, nadziei i miłości. Nasze życie w świetle krzyża otrzymuje

nowy wymiar, dla nas i dla innych. W ten sposób i my będziemy

kiedyś mogli zanurzyć się w śmierć ze słowami: wykonało się.

A Boski Ojciec Jezusa Chrystusa, który nie pozostawił swego

Syna wśród umarłych, wskrzesi również nas.

 

Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża
Patron serii: Święty Paweł od Krzyża
Redaktor serii: o. Rafał Sebastian Pujsza CP

 

Spis treści

Święty Paweł od Krzyża, Jak obchodzić Święto

Podwyższenia Krzyża Świętego (7)

Otworzyć się na owoce Jezusowej męki (9)

o. Notker Wolf OSB

Krzyż jedyną drogą do pokoju. Medytacje pasyjne (tł. o. Konrad Małys OSB)

I. „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie” (13)

II. „Schowaj miecz swój do pochwy” (16)

III. „Wykonało się” (20)

o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Wielki Post. Święte Triduum Paschalne (23)

Gorzkie żale. Wejdźmy w przepaść Chrystusowej męki. Kazania

Słowo wprowadzające (26)

I. Wezwanie do nawrócenia (27)

II. Wszyscy jesteśmy słabi (32)

III. Powściągliwość w mowie (37)

IV. Powołanie kobiety: pielęgnować dobro (43)

V. Milczenie Pana Jezusa podczas męki (51)

VI. Wpatrujmy się w Chrystusa (57)

Wielki Tydzień. Największa miłość. Homilie

Niedziela Palmowa

I. Wywyższenie owocem posłuszeństwa (64)

II. Cierpienie drogą do chwały (66)

III. Być jak Dobry Łotr (67)

IV. Oddajmy się Chrystusowi Ukrzyżowanemu (69)

Wielki Czwartek

I. Wezwani do służby (71)

II. „To czyńcie na moją pamiątkę” (73)

III. Pokarm, który daje nam prawdziwe życie (75)

IV. Sakrament miłości (77)

Wielki Piątek

I. Otwórzmy serca i umysły na owoce męki Jezusa (79)

II. Dobrowolna męka Syna Bożego (81)

III. Droga do pełni życia (82)

IV. Adorujmy Krzyż Chrystusa (84)

Okres zwykły. Weź swój krzyż na każdy dzień. Homilie nawiązujące do cierpienia Chrystusa i Jego Matki oraz do tajemnicy krzyża w życiu św. Benedykta

I. 2 lutego. Chrystus światłością narodów (88)

II. 2 lutego. Jezus pragnie zbawić każdego człowieka (91)

III. Sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Sercu Maryi jest miejsce dla ciebie (94)

IV. 11 lipca. Patron Europy działający mocą krzyża (96)

V. 14 września. Krzyż Chrystusa kluczem do nieba (102)

VI. 15 września. Nasza wieczna radość owocem cierpień Maryi (104)

Oto Człowiek. Rozważania pasyjne

I. Cierpienia Chrystusa – czynności dokonywane przez

katów podczas męki Pańskiej (108)

II. Święty Piotr podczas męki Pańskiej

…próbuje bronić Jezusa (115)

…zapiera się Jezusa (118)

III. Królewska godność cierpiącego Chrystusa (122)

IV. Siedem słów Jezusa na krzyżu (130)

Męka Chrystusa szczytem objawienia miłości Bożej. Nauki pasyjne dla Żywego Różańca

I. Przed Wielkim Postem. Miłość królewskim berłem Chrystusa (138)

II. Na początku Wielkiego Postu. Prawdziwy post wiedzie do wolności ducha (141)

III. Niepokalane Serce Maryi. Serce symbolem miłości bez miary (143)

IV. W okresie zwykłym. Umiłować modlitwę różańcową (145)

V. W pierwszej połowie lipca. Zbawcze cierpienie Chrystusa (148)

VI. Na początku września. Towarzyszka męki (151)

VII. Na początku listopada. Maryjo, otwórz nam bramę do nieba! (154)

Wraz z Maryją wnikać w ocean miłości Boga do człowieka

Rozważania tajemnic bolesnych (I)... (158)

Rozważania tajemnic bolesnych (II)... (160)

Aneks. Materiały dydaktyczne

Męka i zmartwychwstanie Chrystusa (164)

Męka Pańska (167)

Wielki Piątek (168)

Teologiczne aspekty Pasji Janowej (170)

Literatura (173)

 

O AUTORACH

o. Notker Wolf OSB, ur. w 1940 roku w Bawarii. Studiował filozofię, teologię oraz nauki przyrodnicze w Rzymie i w Monachium. Doktor filozofii. W 1961 roku wstąpił do opactwa Sankt Ottilien, którego opatem został w roku 1977. W latach 2000−2016 opat prymas Zakonu Świętego Benedykta. Jest zainteresowany współpracą z Chinami i Koreą Północną oraz prowadzeniem dialogu międzyreligijnego.


o. Tomasz Maria Dąbek, ur. W 1952 r. w Będzinie. W 1971 r. wstąpił do opactwa w Tyńcu. Wyświęcony na prezbitera w roku 1979. Profesor zwyczajny UPJP II, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu oraz teologii biblijnej. Autor ok. 250 opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 40 książek.


Wydawca: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa / Fundacja Żywe Słowo, wyd. 2, 2017

format: 135x200, stron: 176, oprawa: miękka