Książki

Sortuj wg:||
 • Anna „Bóg zaprasza do przyjaźni”

  Książki

  Anna Dąmbska to postać niezwykła. W czasie wojny walczyła w szeregach Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka. W 1944 r. na ponad rok trafiła do sowieckich łagrów w Ostaszkowie i Kałudze. Tam, w nieludzkich warunkach, nie poddała się zwątpieniu i rozpaczy, modląc się by Bóg pozwolił jej nadal służyć Ojczyźnie. Po latach zrozumie, że Pan wysłuchał jej modlitw, obdarzając ją charyzmatem słyszenia Bożego głosu, przekazującego orędzia dla Polski.

   

  Cena:18.00
 • Dorota Gurtat „Alegoryczno-symboliczna interpretacja biblijnego motywy trądu w starożytnej i średniowiecznej tradycji chrześcijańskiej”

  Książki

   

  „Miłosierdzie, którego uosobieniem jest Pan Jezus pochylający się nad trędowatym jest tym, co pozwala nam przekroczyć poziom egoizmu, pokonać lęk i odrazę. Dlatego pierwsze leprozoria powstawały przy kościołach a trędowaci, którzy żyją w najuboższych krajach, mogą wciąż liczyć na pomoc misjonarzy. Dzięki książce Doroty Gurtat możemy uświadomić sobie, że problematyka trądu tak bardzo obecna w Biblii i pismach ojców kościoła jest wciąż aktualna i w jakimś sensie dotyka każdego z nas” (z Posłowia)

   

  Seria: Biblioteka Słowa Krzyża nr 3

  redaktor serii: o. Waldemar Linke CP

  Cena:28.00
 • Ks. Gabriele Amorth „Egzorcysta z sanktuarium Świętych Schodów. Ojciec Candido Amantini pasjonista”

  Książki

  Nie pamiętam już, w jaki sposób podczas rozmowy z nim wyszło na jaw, że znam ojca Kandyda. Kardynał zwrócił się wówczas do mnie: „Ksiądz zna ojca Kandyda? On jest chory i bardzo potrzebuje pomocy”. Bez wahania wziął papier listowy z osobistym nagłówkiem i zaczął pisać. Wyraźnie upoważniał mnie do sprawowania egzorcyzmów. Protestowałem, ale kiedy okazało się, że na próżno, poleciłem się Matce Bożej, aby osłaniała mnie swym płaszczem.  (...) Nie kryję, że dla mnie jeszcze dzisiaj, po tylu latach, stanowi honor być uważanym za ucznia i kontynuatora ojca Kandyda. Dlatego zawsze przychodzili i przychodzą do mnie księża, którzy chcą być obecni przy moich egzorcyzmach i obserwować, jak stosuję metody ojca Kandyda.

  ksiądz Gabriele Amorth SSP    

   

  Cena:17.00
 • Ksiądz Dolindo Ruotolo „Święty kapłan” (ojciec Pio)

  Książki

  „Wiele osób zgłaszało i zgłasza potrzebę biografii księdza Dolindo Ruotolo, która nie wymagałaby wielomiesięcznej lektury, a dała się przeczytać w kilka dni i ukazała wszystko, co najważniejsze i najbardziej budujące w życiu tego „świętego kapłana”, „świętego apostoła Neapolu”, jak nazwał księdza Dolindo święty Ojciec Pio z Pietrelciny..." (z Prezentacji)

   

  Cena:18.00
 • Marek Sokołowski SJ „W drodze ku światłu. Refleksje wielkopostne”

  Książki

  Być człowiekiem – to nieustannie wracać do Boga. Nieustannie uświadamiać sobie fakt, że nie istnieje punkt na ziemi, po którego osiągnięciu miałaby nastąpić stabilizacja. Nie ma stanu doskonałego i formy ostatecznej.
  Rozważania zawarte w tej książeczce to myśli, które rodziły się i rodzą w drodze za Panem Jezusem. To wędrówka z Nim na pustynię. Pójście do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Cały Wielki Tydzień – aż pod krzyż na Golgocie. To tam słyszymy Jego delikatny głos: „Jeśli jest miłość, i śmierć się przyda”.


  Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża

  Cena:12.00
 • ks. Jean-François Villepelée „Szaleństwo krzyża. Święta Gemma Galgani”

  Książki

  W przygotowaniu.
  Książka napisana w 1977/78 roku w języku francuskim. Istnieją wydania niemieckie, włoskie i hiszpańskie.
  Autor bogato opisuje życie św. Gemmy, jej duchowość oraz często cytuje jej dzieła.

  Cena:0.00
 • o. Adolfo Lippi CP „Mistyk i głosiciel Ewangelii. Życie Świętego Pawła od Krzyża”

  Książki

  Niech będzie wiadome, że intencja, jaką Bóg daje mi co do tego zgromadzenia, nie polega na niczym innym, jak przede wszystkim na tym, aby przestrzegać prawa naszego drogiego Boga przez doskonałe poszanowanie rad ewangelicznych, a zwłaszcza całkowitego oderwania od wszelkiego stworzenia, ćwicząc się w świętym ubóstwie. Ubóstwie koniecznym do tego, aby przestrzegać innych rad i zachowywać żarliwość w świętej modlitwie, mieć gorliwość o Jego świętą cześć, pobudzać w duszach świętą bojaźń Bożą, troszcząc się o wykorzenienie grzechu, i – krótko mówiąc – być nieznużonym w świętych trudach miłości, ażeby naszego drogiego Boga wszyscy miłowali, bali się Go, służyli Mu i chwalili Go na wieki wieków. Amen.

  Święty Paweł od Krzyża

  Cena:50.00
 • o. Adolfo Lippi CP „Paweł od Krzyża. Nauczyciel świętości na dzisiejsze czasy”

  Książki

  W przygotowaniu.

  Cena:0.00
 • o. Basilio Izco CP „Święta Gemma. Nowenna i świadectwa”

  Książki

  Martyrologium Romanum, księdze liturgicznej zawierającej wykaz 6652 świętych i błogosławionych, zaaprobowanej przez Świętego Jana Pawła II 29 czerwca 2004 roku (wyd. 2), pod datą 11 kwietnia (nr 11) czytamy elogium o następującej treści:
  „W Lukce Święta Gemma Galgani, dziewica, odznaczająca się kontemplacją męki Pańskiej oraz cierpliwym znoszeniem cierpień, w wieku dwudziestu pięciu lat, w Wielką Sobotę, zakończyła swoje anielskie istnienie”. (Z Przedmowy)

  Cena:9.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święta Gemma”

  Książki


    Święta Gemma żyje!

  Przedsłowie

  Nietrudno zauważyć, że Święta Gemma[1] Galgani (1878−1903) już od kilku lat z coraz większą siłą dociera ze swoim przesłaniem do Polaków. I to nie tylko w najdalsze zakątki naszego kraju, lecz także i za granicę. Można stwierdzić, że w znaczeniu duchowym wręcz porywa wciąż nowe osoby w różnym wieku...

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Gabriel pasjonista”

  Książki

   

  Franciszek (późniejszy Gabriel) Possenti urodził się w Asyżu. Podobnie jak wielki jego rodak i patron – Święty Franciszek – łączył radość życia i niewinność z pokutą. Włosi nazywają Gabriela „santo del sorriso” – świętym uśmiechu...

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Karol Houben. Życiorys i modlitwy”

  Książki

  Krótki życiorys Świętego, wybrane myśli, fragmenty listów, modlitwy oraz świadectwa jego wstawiennictwa do Boga.

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Paweł od Krzyża. Życiorys, droga krzyżowa i zachęta do świętości”

  Książki

  Lecz niech pamiętają, że od prawdziwej świętości nie pozostają rozłączne cierpienia i udręki wewnętrzne i zewnętrzne, wielkie bitwy z nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi, cierpienia cielesne i duchowe, długotrwałe uczucie opuszczenia [przez Boga] i oschłości; gdyż „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 Tm 3, 12). A przez zwrot „będą prześladowani” rozumie się każdy rodzaj mąk, [pochodzących] od diabłów lub od ludzi, lub od naszego opornego ciała (Święty Paweł od Krzyża).

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP „Święty Pio pasjonista”

  Książki

  "W Międzynarodowym Roku Młodzieży został wyniesiony do chwały ołtarzy Pius Campidelli, brat Pius od Świętego Alojzego. Młodzieniec, który – jak dobra sól – dał życie za swoją ziemię, za swój lud: ofiarował życie za Kościół, papieża, za nawrócenie grzeszników, za swoją Romanię..."

  Cena:5.00
 • o. Dominik Buszta CP, Marek Paweł Tomaszewski „Święta Maria Goretti. Nauczycielka przebaczania”

  Książki

  Jestem u schyłku życia. Spoglądając na moją przeszłość,

  muszę stwierdzić, że w młodości wszedłem na złą
  drogę. Mając dwadzieścia lat, w przypływie namiętności
  dopuściłem się zbrodni. Obecnie wzdrygam się na
  samą myśl o niej. Maria Goretti, która teraz jest świętą,
  była jakby dobrym aniołem przysłanym mi przez Bożą
  Opatrzność, aby mnie ratować. Jeszcze słyszę w sercu
  jej słowa przebaczenia. Ona modliła się za mnie, orędowała
  za swoim zabójcą. Skazano mnie na trzydzieści lat
  więzienia. Gdybym nie był tak młody, skazano by mnie na
  dożywocie. Z jej pomocą przeżyłem w więzieniu dwadzieścia
  sześć lat. Synowie Świętego Franciszka, kapucyni
  z Maceraty, przyjęli mnie do siebie – nie jako służącego,
  ale jako brata. Kto będzie czytał ten list, niech z niego zaczerpnie
  zbawienną naukę, że trzeba strzec się zła, a zawsze
  szukać dobra, i to już od dzieciństwa.                                              Alessandro Serenelli

   
  Cena:5.00
 • o. Edmund Burke CP „Łowca dusz - Św. Paweł od Krzyża”

  Książki

  Książka poświęcona postaci św. Pawła od Krzyża, założycielowi Zgromadzenia Krzyża i Męki Pańskiej - zwanego potocznie zgromadzeniem pasjonistów.

   

  Cena:20.00
 • o. Enrico Zoffoli CP „Święta Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy”

  Książki

  Święta Gemma Galgani. Życiorys i modlitwy

  Losy św. Gemmy Galgani to fenomen życia duchowego w czasach, w których religia kojarzyła się przede wszystkim z kodeksem moralnym i obyczajowym. Młoda toskańska mistyczka reprezentuje duchowy, nadprzyrodzony wymiar religii, żywą relację z Chrystusem, który wypełnił całe jej serce.

   

  Cena:18.00
 • o. Godfrey Poage CP „Święta Maria Goretti. Cała w czerwieni”

  Książki

  W przygotowaniu.

   

  Maria Goretti nie ma jeszcze dwunastu lat, gdy w lipcu 1902 roku musi wybierać między grzechem a śmiercią z rąk gwałciciela: „Nie! Nie! To grzech! Bóg tego nie chce!”. W efekcie młodziutka dziewczyna otrzymuje czternaście ciosów nożem i zostaje dziewicą oraz męczennicą, stojącą w jednym szeregu ze Świętą Agnieszką i Świętą Cecylią.  

  Cena:0.00
 • o. Jerzy Chrzanowski CP „O Świętej Gemmie, która widziała rany Pana Jezusa”

  Książki

  Książeczka adresowana do dzieci, ich rodziców i wychowawców. Życie św. Gemmy napisane wierszem.
   
  Cena:7.00
 • o. Krzysztof Zygmunt CP „Bernard od Matki Pięknej Miłości pasjonista”

  Książki

  W przygotowaniu.

   

  Cena:0.00
 • o. Miguel Gonzalez CP „Nowenna do św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej”

  Książki

  „Drodzy młodzi, pamiętajcie w waszym życiu o Gabrielu, który przeżywał te same trudności, z jakimi wy się borykacie, podnieście oczy ku niebu! Drodzy młodzi, uczcie się od Gabriela nieść Boga w swoim codziennym życiu i z radością… wsparciem

  dla niego zawsze była Maryja, a doświadczał tego nie w duchowym uniesieniu, lecz w konkretnym działaniu. Ze szczególną czułością stawiam wam przed oczy jakże bliską postać Świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej”.
  Święty Jan XXIII, papież
   
   
  Cena:9.00
 • o. Miguel Gonzalez CP „Nowenna do św. Gemmy Galgani”

  Książki

  Nakład wyczerpany. Nowe wydanie w przygotowaniu.


  Niech żyje Święta Gemma!

  Przedsłowie do drugiego wydania polskiego


  W kręgach osób rozmiłowanych w ubogiej Gemmie coraz częściej da się słyszeć zawołanie, które można określić nowym chrześcijańskim pozdrowieniem. Słowa „Niech żyje Święta Gemma!” i odpowiedź „Niech żyje!” wyrażają prawdę o obecności seraficznej Dziewicy z Lukki – drogocennego klejnotu[1], będącego ozdobą katalogu świętych – w naszej Ojczyźnie. Wymowne jest, że jubileusz 75-lecia jej kanonizacji zbiegł się z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Warto również zwrócić uwagę na inną kwestię: flagi Polski i Lukki są identyczne.   Kochana Święta Gemmo, przybywaj ze swoim orędziem do wszystkich zakątków naszej Ojczyzny i do każdego Polaka. Uproś, abyśmy wszyscy na zawsze mogli zamieszkać w Sercu Jezusa!

  Warszawa, 2 maja 2015 r.


  Nowenna (wyd. 2) wraz z krótkim życiorysem, zdjęciami z Lukki i Madrytu, modlitwami i świadectwami osób w niej rozmiłowanych (również naszych rodaków).


   

  [1] W języku włoskim gemma znaczy klejnot.

  Cena:0.00
 • o. Miguel Gonzalez CP „Święty Innocenty Canoura Arnau. Życie i męczeństwo hiszpańskiego pasjonisty”

  Książki

  W przygotowaniu.

   

  Cena:0.00
 • o. Norbert od Świętej Maryi, pasjonista „Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej. Wspomnienia o życiu i cnotach"

  Książki

  W przygotowaniu.

  Cena:0.00
 • o. Notker Wolf OSB, o. Tomasz M. Dąbek OSB „Męka Jezusa Chrystusa. Rozważania”

  Książki

  W zbiorze rozważań znajdziemy medytacje pasyjne, serię kazań przeznaczonych na gorzkie żale, zbiór homilii na Wielki Tydzień, rozważania i homilie oraz nauki pasyjne dla Żywego Różańca.

   

  Seria wydawnicza: Ambona Słowa Krzyża

  Cena:23.00
 • o. Paul Francis Spencer CP „Opatrywał rany serc złamanych. Życie Świętego Karola Houbena pasjonisty”

  Książki

  Kiedy byłem małym dzieckiem, miałem około trzech lub czterech miesięcy, upadłem przez nieuwagę mojego wuja. W wyniku upadku rozwinęła się u mnie choroba kręgosłupa. Byłem zgięty wpół, głowę miałem wygiętą do tyłu, a kiedy próbowałem iść, moje ręce musiały spoczywać na kolanach. Do dziewiątego roku życia chodziłem o kulach. Pewnego dnia (mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Mercer) matka wyniosła mnie na zewnątrz, akurat w momencie, kiedy przechodził ojciec Karol. Zapytał kim jestem i co mi dolega. Matka powiedziała mu, a on mnie pobłogosławił i przykazał mi odmawiać jedno „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo” każdego ranka i wieczora na cześć męki Pańskiej. Po dwóch lub trzech miesiącach, w czasie których poprawa zachodziła stopniowo, mogłem chodzić prosto, a moja głowa i ręce wróciły do normalnej pozycji. Od tego czasu cieszę się dobrym zdrowiem.

   

  Poprzez niniejsze wydanie stawiamy w Polsce pierwszy poważny krok na drodze poznania fascynującej postaci Świętego Karola Houbena. Można żywić uzasadnioną nadzieję, że książka i jej bohater zainspirują wielu, zwłaszcza duszpasterzy i osoby świeckie aktywnie włączające się w misję Kościoła...

   

   

  Cena:27.00
 • o. Waldemar Linke CP „Nowenna do św. Pawła od Krzyża wraz z życiorysem i wybranymi myślami"

  Książki

  (...) Był on przez ćwierć wieku, czyli prawie jedną trzecią swego życia, osobą świecką, szukając miejsca w Kościele jako żołnierz, katechista, pustelnik, wolontariusz w przytułku. Będąc osobą konsekrowaną, przeżył głębokie doświadczenie życia ukrytego, kontemplacyjnego, a także okresy intensywnej, ciężkiej pracy duszpasterskiej. Każda z tych form czegoś go nauczyła. Dlatego i my możemy wiele się od niego nauczyć, niezależnie od tego, co stanowi nasze powołanie.

  Cena:5.00
 • Św. Aniela z Foligno „Memoriał”

  Książki

  Książka w przygotowaniu. 

  Cena:0.00
 • Św. Franciszek Ksawery „Listy wybrane”

  Książki

  Żaden z opisów życia Świętego stworzonych z wielką miłością przez znawców jego biografii nie dorównuje listom napisanym przez samego misjonarza. Skromny język autora, podpisującego się z prostotą „Franciszek”, nie jest w stanie ukryć autentycznego żaru, jaki przenika ową potężną epopeję ewangelizacyjną. Żadna biografia ani panegiryk dotyczące Świętego nie okazują się tak sugestywne jak jego listy.

   

  Cena:34.00
 • Św. Gemma Galgani „Autobiografia. Dziennik”

  Książki

  Warto poznawać życie niezwykłych świadków wiary, przez których wstawiennictwo publicznie można zanosić prośby do Boga. Jedną z owych osób jest św. Gemma Galgani...

  Cena:16.00
 • Św. Gemma Galgani „Rozmowy z Jezusem”

  Książki

  Książka w przygotowaniu. 

  Cena:0.00
 • Św. Paweł od Krzyża „Śmierć mistyczna czyli całopalenie czystego ducha duszy zakonnej”

  Książki

  Św. Paweł od Krzyża "Śmierć mistyczna czyli całopalenie czystego ducha duszy zakonnej" (opr. Jadwiga Stabińska OSBap)

   

  Cena:5.00
 • Święty Karol Houben CP „Drodzy Bracia i Siostry. Listy do rodziny”

  Książki

  Wybór listów napisanych przez Świętego Karola do członków jego rodziny daje nam wgląd w duchowość pasyjną, skłaniającą go do współczucia ludziom, przychodzącym po pomoc i uzdrowienie. W ten sposób poznajemy też jego przemyślenia i modlitwy, jego smutki i obawy, a przede wszystkim – widzimy jego miłość do rodziny, miłość, która przybierała na sile z każdym rokiem spędzonym w Anglii i Irlandii.

   

  Listy Świętego Karola z Mount Argus do jego „drogich braci i sióstr” pozwalają nam zrozumieć jego życie wewnętrzne i pomagają spojrzeć na niego tak, jak widziała go jego rodzina. 

   

  Cena:18.00
 • „Chwile modlitewne ze św. Gemmą Dziewicą z Lukki”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  „Po modlitwie nie przychodzi mi już nawet chęć szukania lub pragnienia czegokolwiek z własnej woli; ponieważ zbyt wielka jest słodycz, której Jezus w swej nieskończonej dobroci i miłosierdziu pozwala mi smakować” – niech te słowa naszej Siostry przybliżają nasze serca do Krzyża i je przemieniają. W tym duchu pragniemy iść na Golgotę, korzystając z tekstów zawartych na stronicach niniejszej książeczki.

  Cena:5.00
 • „Józefa Hałacińska. Założycielka pasjonistek. Życiorys, duchowość, rozważania i modlitwy”, oprac. s. Regina Renata Wiedro CSP, s. Ernesta Nina Zielińska CSP

  Książki

  Miłość Ukrzyżowanego przynaglała ją – oto słowa klucze do niniejszego opracowania, ukazującego świątobliwe życie służebnicy Bożej Matki Józefy Hałacińskiej oraz charyzmat pasyjny Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Świętując jubileusz stulecia istnienia zgromadzenia, uwielbiając Boga i dziękując za spuściznę duchową naszej Matki Józefy, przekazujemy niniejszą publikację, z której płynie troska o zbawienie własne i wszystkich grzeszników świata.

  Cena:5.00
 • „Kwiatki księdza Dolindo”

  Książki

            Wziąć do ręki książkę, która przedstawia inny sposób życia, myślenia, działania, w świetle łagodności móc ocenić zwyczajne problemy to błogosławieństwo, to pociecha, to radość […]

  Przeczytajcie Kwiatki księdza Dolindo i zadajcie sobie pytanie, czy i Wy umiecie osiągnąć ten stan równowagi, pogody ducha i poezji. Dążeniem każdego chrześcijanina powinna być radość serca – taka, jaką odczuwali uczniowie w Emaus, kiedy Chrystus, choć nierozpoznany, szedł i rozmawiał z nimi.

  Chrystus idzie wciąż z każdym człowiekiem, każdego dnia, i nadal będzie blisko wszystkich, nawet największego grzesznika, do którego, jak do zagubionej owcy, wyciąga rękę i wyrywa go z przepaści, osłaniając swoją miłością – jedynym wielkim przesłaniem, umacniającym chwiejnych i ratującym świat. (z Prezentacji ks. biskupa Vittoria Marii Costantiniego)

   

  Cena:20.00
 • „Maria od Krzyża. Ludwika Morawska. Fundatorka Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji”, oprac. s. M. Barbara Kijak OCPA

  Książki

  (...) Wierzymy, że relikwie Świętej Gemmy Galgani, które zostały wprowadzone do naszego klasztoru 8 czerwca 2017 roku, nie tylko sprawią, że Święta Dziewica z Lukki będzie bardziej znana, kochana i czczona, ale przede wszystkim, że przyciągnie całą rzeszę serc do Jezusa Eucharystycznego, któremu poświęciła swoje życie. Poza tym spełniło się jej ukryte marzenie, aby zamieszkać w klasztorze blisko Chrystusa. Czy może być tu, na ziemi, lepsze miejsce dla niej niż zakon klauzurowy, w którym dniem i nocą Jezus jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie?

              Wydana książeczka przyczyni się do przybliżenia postaci Służebnicy Matki Marii od Krzyża Morawskiej.

   

  s. M. Gabriela Pałęga OCPA z siostrami

  Cena:5.00
 • „Modlimy się ze św. Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  Orędzie radości

  W słowach pieśni Maryi Magníficat ánima mea Dóminum (Wielbi dusza moja Pana), wypowiedzianych podczas nawiedzenia Świętej Elżbiety, Matka Najświętsza wyraziła niewypowiedzianą radość, iż Jej krewna jako pierwsza ze wszystkich pokoleń wyznawców Chrystusa wysławiała Ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1, 42). Przyczyną owej radości było także pierwsze spotkanie Świętego Jana Chrzciciela z Jezusem, kiedy obaj byli jeszcze w łonach swoich matek. Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, skąd ta radość pochodzi i ukazuje, że nie jest odosobniona. Pisze: „(…) owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Zatem Maryja została wypełniona Duchem Świętym i każdy, kto pragnie żyć wzorując się na Niej, jest zaproszony, aby schronić się pod Jej płaszczem. Do tego swoim przykładem zachęca Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (1838−1862), w którego towarzystwie udajemy się w podróż z Maryją. Chcemy, aby wypraszała nam dary Ducha Świętego, czyli największe dobra duchowe.

  Cena:5.00
 • „Modlimy się ze św. Gemmą Galgani Dziewicą z Lukki”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  Programem Gemmy związanym z głoszeniem orędzia miłosierdzia, wypływającego z Najświętszego Serca Chrystusowego, są jej słowa z Rozmów z Jezusem, które zostały wypisane na kopule sanktuarium lukkijskiego: „Chciałabym, o Jezu, aby mój głos dotarł do każdego zakątka świata… wezwałabym wszystkich grzeszników i powiedziałabym im, aby weszli do Twojego Serca…”.

  Cena:5.00
 • „Modlitwy serca”, oprac. o. Rafał Sebastian Pujsza CP

  Książki

  Wybór podstawowych modlitw chrześcijanina z akcentem pasyjnym i pasjonistowskim (związanych z duchowością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, założonego przez św. Pawła od Krzyża).

  Cena:5.00