O nas

Właścicielem witryny jest Fundacja Żywe Słowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000310834.

Celem statutowym Fundacji jest „wspieranie rozwoju kultury chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce".

REGON 141514066 NIP 5252433971 e-mail: biuro@zyweslowo.pl